Clemente & Clair Renaissance

Nyheder

 News

03/12-2021: Det har været et fredeligt år, og sammen med Pierrot og Finnegan ønsker jeg nu en God Jul til alle.

 

03/12-2021: It has been a peaceful year, and together with Pierrot and Finnegan I now wish everybody a Merry Christmas.
02/12-2020: Pierrot, Finnegan og jeg ønsker Glædelig Jul til alle.

 

02/12-2020: Pierrot, Finnegan and I wish everybody a Merry Christmas.
18/06-2019: Finnegan von der Grünstiege er flyttet ind, og han er til stor glæde for både Pierrot og mig. Siamesere er ikke skabt til at være alene!

 

18/06-2019: Finnegan von der Grünstiege has moved in, and he is a great pleasure for both Pierrot and myself. Siameses are not meant to be alone!
02/12-2018: Igen indledtes Julen med en sorg: Flavia døde af nyresvigt d. 19/11. Men siden er pyntet op, og jeg ønsker alle en Glædelig Jul.

 

02/12-2018: Once again Christmas started with a sorrow: Flavia died nov. 19th due to kidney failure. But the site is decorated, and I wish everybody a Merry Christmas.
03/12-2017: Jul igen - ønsker alle det bedste :)

 

03/12-2017: Christmas again - best wishes to everybody:)
29/11-2015: Jul igen - og endnu en sorg. Hugo er død af kræft i alt for ung alder. Men Flavia skal ikke være alene, så Pierrot er flyttet ind, og endnu en gang skylder jeg katteriet Filihankat stor tak.

 

29/11-2015: Christmas again - and another sorrow. Hugo has died of cancer, much too young. But Flavia mustn't be alone, so Pierrot has moved in, and once again I owe thanks the Filihankat's cattery.

2/12-2014: Nu er der pyntet op til Jul igen - men hvorfor gør jeg det? Fordi siden stadig har mange besøgende, og dem ønsker jeg Glædelig Jul.

 

 2/12-2014:  Now the page has been decorated for Christmas - but why do I do it? Because the page still has many visitors, and to you I say: Merry Christmas.

29/1-2014: Godt Nytår!

17/12-2013: Atter en sorgfuld Jul: Cosima døde i dag. Hun fik nyresvigt og stod ikke til at redde.

1/12-2013: Efter et stille og fredeligt år ønsker jeg alle en dejlig og adventstid.

29/1-2014: Happy New Year!

17/12-2013: Another sorrowful Christmas: Cosima died today. Her kidneys failed, and she could not be saved.

1/12-2013: After a quiet and peaceful year, I wish everybody a wonderful Advent.

 

23/11-2012: Et fredeligt år - ingen kejsersnit, ingen udstillingsdiarré og ingen intrigante madammer. Og nu er det jul igen!

3/1-2012: Cosima blev steriliseret pga risiko for livmoderbetændelse. Nu er her ingen avlshunner i huset længere.

1/1-2012: Et nyt år begyndt og julepynten er væk. Nu gælder det om ikke at se sig tilbage over skulderen.

 

23/11-2012: A peaceful year - no cesarians, no show diahrroea and no pulled wires. And Christmas is back!

3/1-2012: Cosima was spayed due to risk of pyometra. There are no queens about the place any more.

1/1-2012: A new year begun and the Christmas decorations are gone. Don't look back!

24/11-2011: Clemente er blevet flyttet over i "dødebogen". Det har jeg haft svært ved at overvinde mig til at få gjort. Samtidig præsenterer jeg Hugo der har boet her i næsten et år. Han er til stor glæde.

19/1-2011: Endnu en sorgens dag: Clemente er død af nyresvigt. Nu er der pludselig ingen Falstria-katte tilbage i huset.

 

24/11-2011: Clemente has been moved into the "book of the dead". I have had a hard time bringing myself to do that. At the same time I present Hugo, who has lived here for almost a year. He is a great joy.

19/1-2011: Another day of sorrow: Clemente has died from kidney insufficience. No more Falstrias about the house any more, alas.

8/12-2010: Vilma er død - efter en tandoperation! Det er ufatteligt og næsten ikke til at bære.

1/12-2010: Ikke et år der er værd at huske på, men måske kan Julen bringe gode nyheder?

5/7-2010: Clair Renaissance er død af en hjernesvulst. Det smerter mig mere end jeg kan sige.

29/6-2010: Fennimore bor her desværre ikke længere.
Ved juletid så hun sig gal på Vilma og terroriserede hende så voldsomt at jeg var nødt til at omplacere hende - i første omgang hos Filihankat's, hvor hun fik to killinger.  Da Fennimore heller ikke kunne sammen med hunkattene der, blev hun steriliseret og flyttede ud som kælekat sammen med sin søn. Nu har hun fået det godt, men jeg savner hende stadig.
 

 

8/12-2010: Vilma has died - after dental surgery! It is unbelievable and almost impossible to bear.

1/12-2010: Not a year to be remembered, but perhaps Christmas brings tidings of good news?

5/7-2010: Clair Renaissance has died from at brain tumor. That hurts more than I can say.

29/6-2010: Alas, Fennimore doesn't live here any more.
At Christmas she went mad at Vilma and terrorised her so violently, that I had to move her - to begin with at cattery Filihankat's, where she had two kittens.  As Fennimore didn't like the other queens there either, she was spayed and moved out as a family pet together with her son. Now she is doing well, but I still miss her.

 

15/12-09: Man skulle ikke have troet, at der kunne nå at ske flere uheld i år, men søreme så: Vilma fik livmoderbetændelse og er blevet steriliseret.

28/11-2009: Det har bestemt ikke været noget godt år for Falstria: 3 hunkatte parret 6 gange med 5 forskellige hanner i 4 forskellige lande - og ingen killinger! Og Flavia er lige blevet opereret for livmoderbetændelse.
Men jul bliver det jo uanset, så nu er siden pyntet op. Jeg håber, at 2010 vil bringe flere glæder!

9/9-2009: Nej, heller ikke denne gang: Fennimore gik tom.

19/6-2009: Jeg har selv været nede efter endnu et uheld: Flavia fik en dødfødt killing ved kejsersnit.
Nu begynder jeg at se fremad igen, og jeg afslører mine planer lidt senere.

2/4-2009: Siden har været nede, da jeg har skiftet web-hotel. Vilma har aborteret to gange mere.

 

15/12-2009: One shouldn't have thought, more mishaps could happen this year, but lo and behold: Vilma had pyometra, and has been spayed.

28/11-2009: This has indeed not been a good year for Falstria: 3 dams were mated 6 times by 5 different toms in 4 different countries - and still no kittens! And Flavia has just had surgery for pyometra.
But Christmas is near anyway, so now the site is decorated. I hope, that 2010 will bring more joy!

9/9-2009: No, not this time either: Fennimore was empty.  

19/6-2009: I myself have been down myself after another mishap: Flavia had a stillborn baby by cesarian.
Now I'm beginning to look to the future again, and shall reveal my plans later.

2/4-2009: The site has been down due to my changing web-hotel. Vilma has had two more miscarriages.

1/12-2008: Flavia blev BIS i går.

29/11-2008: Julen er over os!

13/10-2008: Vilma fødte 1 uge for tiden. Ingen killinger overlevede.

02/09-2008: Vilma er drægtig!

10/8-2008: Vilma er til parring - kryds fingre for hende!

14/07-2008: Siden er blevet beriget med resultaterne af gårsdagens usædvanligt vellykkede fotosession.

12/07-2008: Flavia debuterede i Timmendorf i dag - og blev BIS 3-6. Det vigtigste var dog, at hun viste et skønt udstillingstemperament og præsenterede sig godt.

21/06-2008: Hjemmesiden: Cosima har fået en ny side til sine børnebørn. Der er tre kuld nu.

13/6-2008: Flavia von der Grünstiege er flyttet ind. Nu skinner solen igen over katteriet!

6/6-2008: Nye farver, der passer bedre til kattenes sofa - og til at markere håbet om en ny start.

23/5-2008: En sorgens dag: Penny døde af autoimmun hæmolytisk anæmi efter kort tids sygdom. Hun blev bare 4 år, og jeg savner hende inderligt.

4/2-2008: Fennimore havde sin udstillingsdebut i Haslev i går og blev BIS. Hun har nu fået sine egne sider her på hjemmesiden.

9/1-2008: Så er julen forbi. Jeg glæder mig allerede til næste år...

1/12-2008: Yesterday, Flavia was BIS.

29/11-2008: Christmas is near!

13/10-2008: Vilma delivered one week early. No kittens survived.

02/09-2008: Vilma has concieved!

0/8-2008: Vilma is being sired - cross fingers for her!

14/07-2008: The page has been enrichened with the results of yesterday's unusually successful photo session.

12/07-2008: Flavia had her debut in Timmendorf - and was BIS Kitten. More important: She exposed a wonderful show temper, and  presented herself excellently.

21/06-2008: Homepage: Cosima has got a new page for her grandchildren. There are three litters by now.

13/6-2008: Flavia von der Grünstiege has moved in. The sun is shining again over the cattery!

6/6-2008: New colours to match the cats' sofa - and to mark the hope of a new beginning.

23/5-2008: A day of sorrow: Penny died of autoimmune haemolytic anaemia after a short period of illness. She was only 4 years old and is deeply missed!

4/2-2008: Yesterday, Fennimore had her show-debut and was Best in Show. She has now got her own pages on this homepage.

9/1-2008: Christmas is over. I'm already looking foreward to next year...

12/12-2007: Finnegan flyttede hjemmefra.

29/11-2007: Julen er over os!

16/9-2007: Cosima har født to killinger

25/8-2007: Penny har aborteret - ingen killinger

5/8-2007: Vilma blev Champion i går og skal nu have en lang udstillingspause.

8/7-2007: Penny og Cosima planlægger killinger

13/5-2007: Vilma har været på udstilling igen - se det fine billede på hunkatte-siden.

26/2-2007: Vilmas showresultater opdateret med et fint billede af hende og Martti Peltonen.

12/01-2007: Langt om længe: Nye billeder af de tre killinger.

4/01-2007: Tre af Cosimas killinger døde af en infektion med e.coli - tragisk, ufatteligt.

 

12/12-2007: Finnegan moved to his new home.

29/11-2007: Christmas is coming!

16/9-2007: Cosima delivered two kittens

25/8-2007: Penny has had a miscarriage - no kittens

5/8-2007: Vilma was Champion yesterday, and will not be shown again for a long time.

8/7-2007: Penny and Cosima are planning litters

13/5-2007: Vilma has been shown again - see the new picture on the queens' page.

26/2-2007: Vilma's show results updated with a nice picture of her and Martti Peltonen.

12/01-2007: Eventually: New pictures of the three kittens.

4/01-2007: Three of Cosima's babies died of an e.coli infection - tragically, unbelieveably.

3/11-2006: Cosima har fået killinger!

8/10-2006: Vilma blev BIS forleden.

10/9-2006: Quanna døde af brystkræft i går. Jeg savner hende usigeligt.

15/08-2006: Nye udstillingsresultater. Cosima opførte sig ikke så pænt, så hun skal have en pause nu. Vi planlægger et kuld i stedet. Vilma fik et BIS.

02/07-2006: I går fik Vilma BIV-total og NOM i Husum (og fik en dommerstemme på scenen). Cosima fik sit første CACIB - og blev erklæret for fed til alles forbløffelse. Nu trænger de to til en lille udstillingspause.

26/06-2006: Cosima er blevet Champion og fik BIV på udstillingen i Ribe - Vilma fik BIV-total og BIS 3-6.

21/5-2006: Nye billeder og udstillingsresultater (galleri, Cosima, hunkat). Vilma er blevet boende og har fået sin egen side.

21/3-2006: Killingebilleder igen.

16/3-2006: Quanna blev steriliseret i dag - ingen tid til killingebilleder for tiden, men de trives!

5/3-2006: Killingebilleder igen.

17/2-2006: Nye billeder af killingerne.

29/1-2006: Cosima blev BIS i Køge i går. Killingerne trives.

22/1-2006: Nye billeder af killingerne - og et enkelt nyt af Cosima.

15/1-2006: Penny fødte sit første kuld sidste onsdag - 5 store killinger på 2 timer. Mød dem på killingesiden. Cosima blev BIS i Lemgo forrige week-end.

4/1-2006: Nyt billede af Pennys mave på hendes egen side.

3/11-2006: Cosima has babies!

8/10-2006: Vilma was BIS the other day.

10/9-2006: Yesterday, Quanna died of breast cancer. I miss her incredibly.

15/08-2006: New show-results. Cosima didn't behave so well, so she'll have a break now. We'll plan for a litter instead. Vilma made BIS.

02/07-2006: Yesterday, Vilma was BIV and NOM in Husum (and had a vote on stage). Cosima had her first CACIB - and was declaired too fat to everybody's amazement. Both cats need a little show-break now.

26/06-2006: Cosima is now Champion and was BIV at the show in Ribe. Vilma was BIV and BIS 3-6.

21/5-2006: New pictures and show results (gallery, Cosima, queens). Vilma stayed on, and has got her own page now.

21/3-2006: New pictures of the kittens

16/3-2006: Quanna was spayed today - no time for pictures of the babies, but they grow!

5/3-2006: New pictures of kittens

17/2-2006: New pictures of the babies.

28/1-2006: Cosima was BIS in Køge yesterday. The kittens are well.

22/1-2006: New photos of the babies - and also one of Cosima

15/1-2006: Penny had her first litter last wednesday - 5 big kittens within 2 hours. Meet them on the nursery-page. Cosima was BIS in Lemgo last week-end.

4/1-2006: New picture of Penny's big belly on her own page.

 

22/12-2005: Min elskede gamle Archie døde i forgårs. Han blev 14 år gammel. Ham kommer jeg til at savne mere end jeg kan sige.

14/12-2005: Cosima blev BIS 6-10 i Hvissingehallen i søndags. Penny er drægtig. Vi venter killinger midt i januar

7/11-2005: Cosima blev BIS 6-10 i Tåstrup i går.

28/9-2005: Cosima blev BIS 3-6 i Nykøbinghallen i søndags.

28/9-2005: Penny fik kun 1 levende killing (d. 8/9) - den viste sig at være fladbrystet og måtte desværre aflives to uger senere.

16/8-2005: Huset er blevet invaderet af en lille ny killing. Cosima er gået i gang med at rive overetagen ned.
Mød hende på hunkattesiden.

4/8-2005: Penny er drægtig - vi venter killinger først i September.
Med vores tradition for uheld er der al mulig grund til at krydse fingre for os!

3/7-2005: Masser af nye links. De fleste norske.

24/5-05:Clemente er blevet Europa Premier.

13/2-05: Clemente er igen kommet på toplisterne, både i DARAK og DSO. Det er nok sidste gang, for han mangler ikke ret mange udstillinger i at være Euro.
Hjemmesiden er flyttet til vores eget domæne - og der er kommet nye billeder af Cleon. Penny planlægger sit første kuld her i foråret sammen med Ch. Sancho zur Alten Ziegelei

22/12-2005: My dear old Archie died the day before yersterday. He was 14 years old. I'm going to miss him more than I can say.

14/12-2005: Cosima was BIS 6-10 in Hvissinge last sunday. Penny is pregnant. Litter expected medio january.

7/11-2005: Cosima was BIS 6-10 in Taastrup yesterday.

28/9-2005: Cosima was BIS 3-6 in Nykøbing last sunday.

28/9-2005: Penny had only 1 living kitten (Sep. 8th) - which alas had to be put to sleep two weeks later, because it was flatchested.

16/8-2005: A newcomer has invaded the house. Cosima is very busy tearing down the place.
Meet her on the queens' page.

4/8-2005: Penny is pregnant - we are expecting litter primo September. With our bad luck, there is every reason to cross the fingers for us!

3/7-2005: Lots of new links. Most of them norwegian.

24/2/5-2005: Clemente is now European Premior.

13/2-05: Clemente is again on the toplists in DARAK and DSO - for the last time, since he has only few shows to go, before he becomes a European Premior.
The homepage has moved to our own domain - and new pictures of Cleon have been added. Penny is planning her first litter this spring together with Ch. Sancho zur Alten Ziegelei

2/12-2004: Det bliver jo Jul, selvom Natasha ikke er her længere, så nu er siden pyntet op. På banneret kan man se, hvordan Natasha tog imod lille Penny, da hun kom.
Glædelig Jul til alle vores gæster.

22/11-04: Triste tidender: Natasha døde i går. Hun havde haft kræft i nogen tid, og nu kunne hun ikke længere. Efter 15 dejlige år sammen, er det en tung sorg at bære.

29/10-04: Nye resultater for Clemente, nye billeder under Katteri, Hunkatte og Galleri.

15/8-04: Clemente blev BIS i Frederikssund

8/6-04: Nye billeder af Penny

26/5-04: Denne her har jeg haft svært ved at fortælle: Fabian døde d. 3/5 under en bil. Han blev 7 måneder.

30/4-04: Clair Renaissance måtte desværre  steriliseres på grund af livmoderbetændelse. Hun har det godt.

19/4-04: Nye billeder af Penny

17/4-04: Clemente blev Grand International Premier og fik BOX i Kiel i går.

10/4-04: Min nye hunkat, Penny von der Grünstiege, er vel ankommet. Hun er utrolig sød.

7/3-04: Lille Prins Fabian blev BIS 3-6 i Herlev. Clemente blev BOX-kastrat.

2/3-04: Triste tidender: Asta er død af nyresvigt. Quanna gik tom igen.

7/2-04:Clementes side opdateret - og nyt billede i hans slideshow.

28/01-04: Nyt billede af Fabian. Han har det godt i sit nye hjem.

2/12-2004: It will be Christmas, even if Natasha is not here any more, so now the page has been decorated. On the banner, you can see how Natasha recieved little Penny.
Merry Christmas to all our visitors.

22/11-04: Sad news: Natasha died yesterday. She had had cancer for some months, and now her time had come. After 15 years together, it is a heavy sorrow.

29/10-04: New showresults for Clemente, new pictures in Cattery, Queens and Gallery

15/8-04: Clemente was Best in Show in Frederikssund

8/6-04: Nye billeder af Penny

26/5-04: This one has been difficult for me to tell: Fabian died on May the 3rd under a car. He was 7 months old.

30/4-04: Unfortunately, Clair Renaissance had to be spayed, due to pyometra. She is recovering very well.

19/4-04: New pictures of Penny

17/4-04: Yesterday in Kiel,  Clemente was Grand International Premior and BOX .

10/4-04: My new female baby, Penny von der Grünstiege, has arrived. She is such a darling.

7/3-04: Little Prince Fabian was BIS 3-6 in Herlev. Clemente was BOX-neuter.

2/3-04: Bad news: Asta died, her kidneys failed. Quanna was empty.

7/2-04:Clemente's page updated - and new photo in his slideshow

28/01-04: New picture of Fabian. He is happy in his new home.

 

20/12-03: Fabian flyttede hjemmefra. Han har det godt.

8/12-03: Clemente blev BIS i Køge

22/11-03: Fabian har mødt sin tilkommende familie. Han skal være kælekat på Østerbro.

6/11-03: Billede af Clemente på WorldShow og et nyt af Fabian.

17/10-03: Nye billeder af Fabian. Han spiser selv nu.

2/10-03: Det har ikke været et heldigt efterår. Quanna var drægtig men aborterede. Clair Renaissance havde en problematisk fødsel. Vi fik lov at beholde en enkelt killing.

26/8-03: Ny tæller installeret

7/8-03: Nyt billede af Cleon

25/7-03: 2 nye billeder i Clementes slideshow.

30/6-03: Flere billeder i Galleri.

29/6-03: Clementes udstilingsresultater opdateret. Han blev BOX i Krusaa i går.

13/6-03: Flere internationale links, nyt billede af Clemente og ny ejer af Clemente's søn, Dream Weaver.

25/5-03: Udstillingsresultater fra Norderstedt. Quanna er nu International Champion.

17/5-03: Nyt billede tilføjet i Galleri - og et enkelt mere i Clemente's slide-show

13/5-2003: Jeg arbejder hårdt på det nye design. Nu går det på nettet, så må jeg rette til efterhånden.

 

20/12-03: Fabian left home. He is doing very well.

8/12-03: Clemente was BIS in Køge

22/11-03: Fabian has met his future family. He is going to be a family in Copenhagen.

6/11-03: Photo of Clemente at WorldShow and one of Fabian.

17/10-03: New pictures of Faban. He eats out of a bowl now.

2/10-03: This autumn has not been lucky for us: Quanna was pregnant, but had an abortion. Clair Renaissance had a difficult birth. We were allowed to keep one single kitten.

26/8-03: New counter installed

7/8-03: New picture of Cleon

25/7-03: Two new pictures in Clemente's slideshow.

30/6-03: More pictures in Gallery.

29/6-03: Clemente's show results updated. He was Best Opposite Sex yesterday.

13/6-03: More international links, new photo  of Clemente and new owner of  Clemente's son, Dream Weaver.

25/5-03: Show results from Norderstedt. Quanna is now International Champion

17/5-03: Added a new picture to the Gallery - and one in Clemente's slide-show

13/5-2003: I'm working hard on the new design, and now I upload it, then we'll see.

 

e-mail: loneebbesen@cattery-falstria.dk

URL: www.cattery-falstria.dk